centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.11.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

Spotkanie ma na celu przybliżyć aktualną problematykę procesowego zarządzania oprogramowaniem komputerowym, bezpieczeństwa informacji oraz zapoznać z możliwościami systemowego zarządzania zasobami IT.
Zaproszenia kierujemy do dyrektorów finansowych i dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za infrastrukturę teleinformatyczną oraz kierowników działów IT.

UWAGA,
każdy uczestnik konferencji otrzyma kod promocyjny, który aktywuje ważne przez rok bezpłatne konto w systemie Microaudit. Oznacza to, że będą mogli przez cały rok prowadzić stały monitoring legalności oprogramowania, dokonywać bieżącego audytu sprzętu i plików, a także konsultować się z audytorem w kwestiach np. budowania polityki zarządzania zasobami, interpretacji umów licencyjnych itp. oraz korzystać z pozostałych funkcjonalności systemu.

Prowadzenie obrad: Jarosław Kwiatkiewicz

PROGRAM

8 listopada 2012 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Polityka zarządzania oprogramowaniem w praktyce
 • Planowanie.
 • Osoby odpowiedzialne.
 • Inwestycje w oprogramowanie;
 • Problemy wdrożeń oprogramowania i zasady użytkowania.
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad PZO (porozumienie z pracownikami).
 • Omówienie potencjalnych problemów oraz obszarów ryzyka w zarządzaniu oprogramowaniem.
Jarosław Kwiatkiewicz
(Auditoria)
11:00 Wykład i konsultacje: Odpowiedzialność prawna za używanie nielegalnego oprogramowania i za nadużycia licencyjne
 • Zakres monopolu prawno-autorskiego - na co trzeba mieć licencję od producenta oprogramowania, a co można robić bez jego zgody?
 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw producentów oprogramowania.
 • Krąg osób w firmie, które są zagrożone odpowiedzialnością za naruszenia praw do oprogramowania w firmie.
 • Typowy przebieg postępowania karnego związanego z piractwem komputerowym - co grozi firmie?
 • Jak minimalizować ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich do oprogramowania?
Mec. Mikołaj Sowiński
(radca prawny, partner i szef działu IT w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
11:50 Prezentacja: Narzędzie wspierające Zarządzanie Oprogramowaniem (SAM):
 • Kilka słów o historii i naszej filozofii wytwarzania oprogramowania
 • Minimalizacja ryzyk biznesowych wynikających z korzystania z nielegalnego oprogramowania
 • Procesowe zarządzanie zasobami w oparciu o LOG System
 • Korzyści z wdrożenia oraz najważniejsze referencje
Grzegorz Filarowski
(Prezes Zarządu LOG Systems)

12:30 Przerwa na lunch
12:50 Case study: Zarządzanie oprogramowaniem w administracji publicznej - wyniki badań jakości zarządzania zasobami IT
 • Wiedza jednostek administracji publicznej o posiadanych zasobach IT nie jest dostateczna: ponad połowa (53,3%) ankietowanych przyznaje, że nie ma pewności, że posiada licencję na każdy posiadany program.
 • Zróżnicowany obraz jakości zarządzania oprogramowaniem w centralnej i terytorialnej administracji publicznej:
  1. z jednej strony w wielu jednostkach administracji publicznej brak wiedzy o dokładnej liczbie komputerów, z drugiej w innych rygorystyczna (zaawansowana) polityka kontroli instalacji oprogramowania,
  2. tylko 22,8% urzędów stosuje procedury zarządzania oprogramowaniem w sposób kompleksowy (ponad 80% praktyk, o które zapytano), kolejne 42,4% wydaje się zmierzać do systemu kompleksowego (stosuje ponad połowę praktyk, o które pytano), w 35% urzędów praktyki SAM nie mają charakteru kompleksowego (stosuje mniej niż połowę praktyk).
 • Brak jednej spójnej polityki zarządzania zasobami IT we wszystkich jednostkach administracji publicznej
 • Istotny potencjał wzrostu jakości zarządzania oprogramowaniem: stosunkowo duża popularność praktyki audytu oprogramowania (87%) z perspektywą realnego wzrostu (90% urzędów niestosujących audytu rozważa jego przeprowadzenie)
Bartłomiej Witucki (prawnik, koordynator Business Software Alliance w Polsce)
13:30 Prezentacja: Rozwiązania w technologii Cloud Computing w zarządzaniu zasobami IT.
Wykład ma na celu pokazanie nowej filozofii zarządzania zasobami IT. Eksperci reprezentujący grupę kapitałową BTC pokażą, w jaki sposób przy wykorzystaniu najnowszych technologii przekształcić dział IT w miejsce generowania oszczędności i wdrażania rozwiązań ułatwiających pracę całej firmy. Prelegenci zaprezentują również nowoczesne podejście do stanowiska menedżera IT i jego kompetencji. Zaprezentują narzędzie, dzięki któremu zasobami IT może zarządzać nie tylko specjalista z wykształceniem informatycznym, ale również menedżer finansowy, menedżer projektu lub każdy właściciel firmy.
Eksperci zaprezentują pierwsze w Polsce narzędzie do zarządzania w technologii Cloud - Microaudit, z którego mogą korzystać nie tylko duże firmy, ale również mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne.
Służy ono do zdalnego audytu legalności oprogramowania, sprzętu i multimediów, aspekty technologiczne i funkcjonalne narzędzia, a także porównany zostanie model tradycyjny zarządzania zasobami IT z modelem Cloud Computing.
Michał Olan, (Cloud Products Manager BTC sp. z o.o.)
Ewa Śmigielska, (Key Account Manager BTC sp. z o.o.)
14:00 Case study: Ujawnianie nielegalnego oprogramowania w firmach
 • podstawy prawne
 • stosowane procedury
 • pracownicze naruszenie ustawy a problem "domina"
 • odpowiedzialność karna - kiedy odpowiada właściciel firmy instytucja biegłego sądowego w prowadzonych czynnościach związanych z przeszukaniem
 • przykłady spraw
podinsp. Ryszard Piotrowski
(z-ca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, KWP we Wrocławiu)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Wykład i dyskusja: Procedury postępowań w przypadkach włamań do systemu informatycznego (zbieranie i zabezpieczanie materiałów, dowody cyfrowe, analiza powłamaniowa)
 • Możliwości wykrywania incydentów teleinformatycznych.
 • Powody zbierania dowodów incydentów teleinformatycznych.
 • Wymagania prawne Wytyczne normalizacyjne - ISO IEC 27001, ISO IEC 27002, ISO IEC 27035:2011, RFC 3227 Zespół reagowania na incydenty - zakres działania, procedury.
 • Różnice w działaniach w małych i dużych organizacjach.
 • Dochodzenie, śledztwo i sala sądowa.
dr Andrzej Niemiec
(biegły sądowy)
15:45 Wykład: Nowe strategie i narzędzia w przeciwdziałaniu stosowania nielegalnego oprogramowania
 • trendy legislacyjne w Unii Europejskiej,
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości,
 • trendy i inicjatywy ustawodawcze w Polsce,
 • piractwo - nowe rozwiązania instytucjonalne w krajach Europy Zachodniej,
 • co po ACTA?
Oskar Tułodziecki
(Partner w K&L Gates)
16:30 Zakończenie obrad
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78