centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI EDYCJA SEMINARIUM W CYKLU INFORMATYKA KORPORACYJNA
PLANY MARKETINGOWE W PRAKTYCE - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA MARKETINGIEM
Warszawa, 08.11.2012 Koordynator: Teresa Małachwiej

Do udziału w seminarium zapraszamy dyrektorów, ekspertów, analityków i specjalistów, którzy tworzą, koordynują i odpowiadają za innowacje marketingowe w swoich firmach, a także wszystkich zainteresowanych technologią wspierającą działania marketingowe.

PROGRAM

8 listopada 2012 r.
10:00 Wykład: Znaczenie planu marketingowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Co to jest planowanie marketingowe?
 • Taktyczny czy strategiczny plan marketingowy?
 • Korzyści planowania marketingowego
 • Miejsce planowania marketingowego w ogólnym planowaniu
 • Proces planowania marketingowego
 • Problemy i bariery skutecznego planowania marketingowego
Marcin Gieracz, Rubikom Strategy Consultants
10:50 Wykład: Wprowadzanie marki na rynek jako element strategii handlowej - znaczenie promowania marki dla planowania marketingowego.
 • Fundamenty i elementy tożsamości marki
 • Proces kreowania marki (badania, budowanie strategii, projektowanie tożsamości)
 • Przykład wprowadzenia marki ORLEN
Dr hab. Katarzyna Majchrzak
(Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
11:50 Przerwa na lunch
12:20 Wykład: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami z klientem - funkcjonalności oraz praktyczne korzyści z wdrażania.
 • Architektura współczesnych systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientami - CRM operacyjny, CRM analityczny, CRM jako integralny komponent rozwiązania zintegrowanego.
 • Wybrane zagadnienia przygotowania projektu wdrożenia systemu klasy CRM w przedsiębiorstwie (m.in. organizacja prac związanych z opracowaniem SIWZ, zasady prowadzenia prac analitycznych, typowe problemy wdrożeniowe).
 • Adaptacja systemu CRM do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa (tworzenie funkcjonalności niedostępnych w oprogramowaniu standardowym, integracja z systemami zewnętrznymi i raportowanie).
 • Perspektywy rozwoju technologii oraz obszarów potencjalnych zastosowań systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientami.
 • Podsumowanie - ocena korzyści z wdrożenia systemu CRM.
Dr Andrzej Kamiński
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
13:00 Wykład i dyskusja: Planowanie marketingowe w praktyce. Tworzenie budżetów marketingowych. Optymalizacja współpracy miedzy działami marketingu a sprzedaży.
 • Efektywny proces planowania marketingowego, czyli marketingowe "Co?", "Dlaczego?", "Kto?", "Jak?", "Gdzie?", "Kiedy?" ... i "Za ile?"
 • Planowanie marketingowe i sprzedażowa egzekucja, czyli efektywna horyzontalna współpraca marketingu i sprzedaży
 • O czym należy pamiętać i czego nie można pominąć w planowaniu marketingowym?
Marcin Rzucidło
(Praktyk biznesu. Trener i doradca.)
13:50 Przerwa na kawę
14:10 Wykład i dyskusja: Praktyczne korzyści z wdrożenia koncepcji CRM. Rola marketingowca i handlowca we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie.
 • CRM a nowoczesny marketing.
 • Jak przygotować się do wdrożenia CRM z punktu widzenia marketingu wewnętrznego?
 • Programy lojalnościowe a CRM - podstawowa identyfikacja
 • Autorski model CRM w firmie usługowej na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce, Europie i USA.
 • Korzyści z wdrożenia systemu CRM - wybrane przykłady
 • Mystery shopping method (Metoda Tajemniczy Klient) jako narzędzie wspierające relacje z klientem w kontakcie bezpośrednim
Dr Wioletta Wereda
(Katedra Marketingu i Logistyki, Instytut Zarządzania i Marketingu w Siedlcach)
mgr Jacek Woźniak, Zakład Inżynierii Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Doktorant w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie
15:00 Wykład: Narzędzia kontroli działań marketingowych (off-line, on-line i z wykorzystaniem mechanizmów grywalizacji)
 • Segmentacja
 • Podejścia i perspektywy do kontroli działań marketingowych - skuteczność a efektywność
 • Kluczowe mierniki oceny działań marketingowych - klasyczny i nowy marketing
 • Narzędzia wspierające planowanie i kontrolę działań marketingowych (plan marketingowy w Excelu, Marketing Scorecard)
 • Wyzwania związane z digitalizacją narzędzi kontroli działań marketingowych
 • Wykorzystanie mechanizmów grywalizacji i symulacji do oceny efektywności marketingu (praktyczne przykłady)
Michał Dziekoński
(Ekspert w zakresie strategii marketingowych i controllingu marketingowego)
15:50 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78