centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.10.2012 Koordynator: Teresa Małachwiej

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może dotyczyć m. in. warunków pracy, wynagrodzenia lub świadczeń socjalnych oraz wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
Udział w konferencji pozwoli Państwu wzmocnić wiedzę prawną oraz praktyczną w zakresie relacji ze związkami zawodowymi, będzie okazją do wymiany doświadczeń w gronie uczestników oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania i wątpliwości.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży medycznej tj.: prezesów, dyrektorów i kierowników placówek medycznych publicznych i niepublicznych, dyrektorów zrządzających, finansowych, administracji, przedstawicieli samorządów.

PROGRAM

5 października 2012 r.
10:00 Wykład: Spory zbiorowe
 • Przedmiot sporu zbiorowego i jego etapy
 • Niezbędne warunki uznania strajku za legalny
 • Uprawnienia i obowiązki w trakcie trwającego sporu zbiorowego
 • Konsekwencje naruszeń przepisów o sporach zbiorowych
 • Podmioty uprawnione do wszczęcia sporu zbiorowego
Dr Monika Gładoch
(Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11:00 Dyskusja
11:15 Przerwa na kawę
11:30 Wykład: Orzecznictwo z zakresie sporów zbiorowych
Dr Monika Gładoch
(Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12:00 Wykład: Układy zbiorowe pracy
 • Istota, charakter prawny i rodzaje układów zbiorowych pracy
 • Strony i zakres regulacji układu zbiorowego
 • Zawarcie układu zbiorowego i jego rejestracja
 • Zmiany do układu zbiorowego, jego rozwiązanie oraz zawieszenie stosowania układu zbiorowego
 • Zmiany własnościowe a układy zbiorowe
Marcin Sękowski
(Radca prawny, Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza)
13:00 Dyskusja
13:15 Przerwa na lunch
13:45 Wykład: Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi
 • Newralgiczne obszary w zakresie wynagradzania pracowników
 • Negocjowanie wynagrodzeń ze związkami zawodowymi
 • Postępowanie w przypadku zerwania negocjacji
Michał Szuszczyński
(Radca prawny, Szajek, Szuszczyński Kancelaria Radców Prawnych)
14:45 Dyskusja
15:00 Przekształcenia szpitali a związki zawodowe
 • Konieczność uzgodnień ze stroną związkową
 • Stopień dopuszczalnej interwencji związków zawodowych w proces przekształcenia
 • Zwolnienia grupowe
 • Aspekty prawne w kontekście pracowniczym
Michał Szuszczyński
(Radca prawny, Szajek, Szuszczyński Kancelaria Radców Prawnych)
16:00 Dyskusja
16:20 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78