centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
III Forum Prawa Nowych Technologii
Usługi elektroniczne, medialne i telekomunikacyjne - planowane zmiany prawne i regulacyjne w latach 2012/2013
Warszawa, 4 grudnia 2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

W 2012 r. toczą się zaawansowane prace na nowelizacjami kluczowych ustaw dla prawa nowych technologii: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy-prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Proponowane rozwiązania w istotny sposób zmienią prawno-regulacyjne otoczenie podmiotów działających na tych rynkach. Analizie tych zmian poświęcona będzie III konferencja prawa nowych technologii. W jej ramach swoją ocenę przedstawią przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za proces legislacyjny, regulatorów oraz głównych podmiotów działających na danych rynkach. W trakcie wystąpień w szczególności omówione zostaną przyczyny, dla których wprowadzane są nowe rozwiązania oraz ich skutki z punktu widzenia regulatora oraz przedsiębiorców.

Moderator: adw. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

10:00 Wykład: Zmiana ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - geneza, najważniejsze problemy, przyjęte założenia nowelizacji:
 • przyczyny i założenia nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • znaczenie prawne doprecyzowania definicji ustawowych,
 • nowe zasady odpowiedzialności usługodawców (ISP),
 • procedura notice & take down.
Emil Kędzierski, radca ministra w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
10:40 Wykład: Wpływ nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na funkcjonowanie rynku usług elektronicznych w Polsce:
 • zmiany, zmiany, zmiany... Krótko na temat najważniejszych zmian proponowanych w projekcie USUDE,
 • czy "bezpieczne przystanie" są tylko dla piratów?
 • procedura notice & take down w praktyce - najważniejsze problemy,
 • podsumowanie i kilka uwag de lege ferenda.
mec. Tomasz Grzegory, Corporate Counsel Google Poland
11:20 Wykład: Nowelizacja dyrektywy o handlu elektronicznym - kierunki zmian proponowanych przez Komisję Europejską:
 • czy zmieniać zapisy dotyczące zawiadomienia o naruszeniu (notice)?
 • czy zmieniać zapisy dotyczące obowiązków usunięcia tresci (action)?
 • dylemat czasu reakcji "niezwłocznie" czy w oznaczonym czasie (broń obusieczna)?
Grzegorz Wójcik, dyrektor ds. korporacyjnych Allegro Group
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Najważniejsze zmiany Prawa Telekomunikacyjnego - rynek detaliczny i hurtowy:
 • nowelizacja dyrektyw a rynek hurtowy i detaliczny,
 • zmiany w postępowaniu konsultacyjnym i konsolidacyjnym ,
 • analizy rynków i obowiązki regulacyjne po zmianach,
 • kontrola cen i kosztów a inwestycje w nową infrastrukturę,
 • funkcjonalna separacja,
 • zmiany w zakresie świadczenia usług detalicznych,
 • usługa powszechna po nowemu.
r.pr dr Arwid Mednis Kancelaria Prawna WierzbowskiEversheds
13:15 Wykład: Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego w ocenie regulatora.
 • Kilka uwag na temat statusu Krajowego Organu Regulacyjnego w Polsce.
 • "Mała nowelizacja" Prawa telekomunikacyjnego i ustawy szerokopasmowej.
 • "Duża nowelizacja" Pt - perspektywa unijna.
 • Podsumowanie i wnioski.
mec. Dorota Dziedzicka-Chojnacka, Naczelnik Wydziału Obsługi Postępowań Sądowych, Departament Prawny, Urząd Komunikacji Elektronicznej
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Wykład: Usługi medialne na żądanie w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji:
 1. modyfikacja istniejących przepisów i definicji,
 2. wprowadzenie definicji ?audiowizualnej usługi medialnej na żądanie? i związanej z nią definicji ?publicznego udostępniania takiej usługi?,
 3. obowiązek stosowania rozwiązań chroniących małoletnich przed dostępem do treści zagrażających ich rozwojowi,
 4. obowiązek promowania audycji europejskich,
 5. poddanie audiowizualnych usług medialnych na żądanie ograniczeniom w zakresie reklamy, sponsorowania, lokowania produktów,
 6. wprowadzenie mechanizmów skutecznej kontroli i monitorowania rynku przez KRRiT,
 7. wspieranie działań samoregulacyjnych.
Marcin Olender, p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Europejskich, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
14:45 Wykład: Video on Demand w Internecie po zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - najważniejsze problemy, nowe modele biznesowe:
 • jakie są kluczowe wyzwania polskiego rynku VOD,
 • kogo dotknie nowa regulacja? Jakie inicjatywy ustawa będzie wspierać, a przed jakimi postawi trudności?
 • jakie są realia implementacji nowelizacji ustawy z perspektywy branży internetowej?
 • TV a VOD - czy da się te usługi regulować w takim sam sposób?
 • Gdzie szukać wskazówek dotyczących sposobu zabezpieczenia danych?
Teresa Wierzbowska, Dyrektor ds. Public Affairs Redefine sp. z o.o.
15:15 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów: Jak regulować usługi w Internecie?
16:00 Zakończenie, rozdanie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78