centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.10.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

Dwie dekady przemian technologicznych przełomu XX i XXI wieku przyniosły poza rozwojem metod cyfrowej dokumentacji także wiele refleksji nad kierunkiem rozwoju instytucji kultury. Wypowiedziane w 1964 roku przez Marshalla McLuhana zdanie "The Medium is the Message" (pochodzące z publikacji: Understanding Media: The Extensions of Man) odnoszone do teorii mediów, jest ważnym ostrzeżeniem dla instytucji zajmujących się dziedzictwem kultury i natury. Forma, metoda, technologia używanych mediów stopniowo zmieniają naszą percepcję, oczekiwania i rozumienie formy i znaczeń niesionych przez obiekty historyczne. Jak powinniśmy działać planując digitalizację dziedzictwa, jaki rodzaj informacji powinien towarzyszyć temu procesowi? Jakie możliwości i jakie zagrożenia dają nowe, szybko rozwijające się technologie?

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska (Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM/UNESCO), dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego).

PROGRAM

11 października 2012 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Udostępnianie cyfrowych zasobów kultury
 • Budowa archiwów cyfrowych w obszarze kultury - znaczenie digitalizacji instytucjonalnej i oddolnej.
 • Prezentacja działalności digitalizacyjnej wybranych instytucji kultury.
 • Program Kultura+ a tworzenie otwartych zasobów - na przykładzie najciekawszych dofinansowanych projektów.
 • Polska kultura w bibliotece cyfrowej Europeana.
 • Przekształcanie się tradycyjnych archiwów i instytucji kultury pod wpływem otwartych zbiorów cyfrowych.
 • Udostępnianie obiektów cyfrowych a ich kreatywne wykorzystywanie - możliwości i ograniczenia.
Agata Bratek
(Departament Mecenatu Państwa, Wydział Cyfryzacji Zasobów i Animacji Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
10:45 Wykład: Otwarta Zachęta. Czy kulturę współczesną można otworzyć?
 • od WikiGLAM do Otwartej Zachęty, czyli Otwarta Zachęta: projekt czy proces?
 • kto wchodzi przez otwarte drzwi?
 • kultura - kontrola - kasa, czyli wyzwania otwartości
 • otwartość - dostęp-postęp,
 • technologia, czyli czy "medium is the massage"?
 • Otwarta Zachęta - przystępne repozytorium otwartej kultury
Julia Maria Koszewska
(Dział Dokumentacji "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki)
11:30 Dyskusja panelowa: Dematerializacja instytucji kultury. Oryginał obiektu czy wtórnik - przyszłość kolekcji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych
 • Zmienna jakość i wartość informacji o obiektach muzealnych i archiwalnych.
 • Relacja: obiekt i informacja. Oryginał i jego wizualizacja. Przemiany w czasie.
 • Czy powstają dwa muzea w muzeum? Bazy danych i magazyny obiektowe?
 • Biblioteka w bibliotece: nowe usytuowanie i funkcje zbiorów specjalnych.
 • Prawdziwy koniec książki, czyli nowe, alternatywne jednostki tekstu w świecie cyfrowym.
 • O jaką wiedzę o historii nam chodzi?
Moderowanie dyskusji: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 Prezentacja: Arena - portal biblioteczny 2.0
 • Klienci bibliotek, ich zróżnicowane potrzeby i rodzaje aktywności.
 • Biblioteki zagubione w sieci.
 • Integralny rozwój usług bibliotecznych.
 • Rola technologii informacyjnych.
Jacek Gajkiewicz
(prezes MOL sp. z o.o.)
13:10 Wykład i dyskusja: Odtwarzanie dawnych obiektów kultury na podstawie zachowanych danych i źródeł archiwalnych
 • Dane i źródła do wizualnej rekonstrukcji pałacu w Dobrej na Opolszczyźnie.
 • Dane i źródła do wizualnej rekonstrukcji kościoła św. Jadwigi w Ziemięcicach.
 • Dyskusja na temat możliwych metod odtwarzania.
 • Wizualna rekonstrukcja zabytków a edukacja naukowa i turystyka kulturowa.
 • Międzynarodowe i krajowe programy wspierające wizualną rekonstrukcję.
dr Daria Rzepiela
(Atuta)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład i dyskusja: Przyszłość tradycyjnego tekstu w nauce i kulturze
 • Tekst, treść, dokument.
 • Tekst nie jest oczywistością. Jak druk ukształtował tradycyjne postrzeganie tekstu.
 • Tekst elektroniczny i jego granularność. Słabiej zaznaczony początek i koniec; dynamiczne budowanie kulminacji.
 • Tekst bezsłowny: obraz i jego funkcje w kulturze elektronicznej.
 • Tekst nienarracyjny: dane. Gospodarka danymi we współczesnych systemach informacyjnych.
 • Nowe postacie zapisu (blogi, fora, korespondencja, komentarze, wpisy w mediach społecznościowych) i ich obsługa bibliograficzno-informacyjna.
 • Nowe kanały informacji w społecznościach zawodowych.
dr Henryk Hollender
15:15 Dyskusja panelowa: Priorytety digitalizacji obiektów kultury i dziedzictwa narodowego
 • Digitalizacja obiektów ginących.
 • Konserwacja pamięci cyfrowej.
 • Kanon, lista lektur, symbole wspólnotowe: wartości i kryteria w cyfryzacji.
 • Digitalizacja dziedzictwa niematerialnego (np. muzea antropologiczne)
 • Obiekt w kontekście. Jak dokumentować relacje?
Moderowanie dyskusji: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr Henryk Hollender
16:00 Zakończenie obrad
PATRONAT MEDIALNY:

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78